Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze składają się na elementy, które powstają z wytapiania metali, rud żelaza, czy tzw. ,,niezależnych” metali jak ołowiu, miedzi cynku lub aluminium. Zajmuję się tym gałąź przemysłu, czyli ogólnie pojęte hutnictwo, które oprócz wytapiania metali i stopów z domieszką złomu, obejmuję także dalszą obróbkę. Hutnictwo to również przetwarzanie związków chemicznych, a dalej topnienie w […]