Jak kupić złoto i srebro na giełdzie? Najlepsze fundusze ETF na złoto i srebro

Wartościowe metale, takie jak złoto i srebro, od wieków przyciągają uwagę inwestorów. Jeśli zastanawiasz się, jak rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem w te cenne kruszce na giełdzie, warto zapoznać się z najlepszymi funduszami ETF specjalizującymi się w handlu złotem i srebrem. Dzięki nim możesz łatwo wejść na rynek metali szlachetnych bez konieczności fizycznego ich posiadania.

Dlaczego warto inwestować w złoto i srebro?

Inwestowanie w złoto i srebro to popularna strategia dla wielu inwestorów, zarówno doświadczonych, jak i początkujących. Istnieje wiele powodów, dlaczego warto rozważyć inwestycję w te metale szlachetne.

Pierwszym powodem jest fakt, że złoto i srebro są uznawane za bezpieczne aktywa. W czasach niepewności gospodarczej lub politycznej, kiedy inne rynki mogą być niestabilne, ceny tych metali często rosną. Inwestowanie w złoto i srebro może więc stanowić zabezpieczenie przed ewentualnymi stratami na innych rynkach.

Kolejnym argumentem jest fakt, że złoto i srebro mają ograniczoną podaż. Wydobycie tych surowców jest kosztowne oraz wymaga dużego nakładu pracy. Dzięki temu ich ilość na rynku nie wzrasta tak szybko jak np. ilość pieniądza drukowanego przez banki centralne. To sprawia, że cena tych metali ma tendencję do wzrostu długoterminowego.

Warto również wspomnieć o historii stabilności cenowych złota i srebra. Od wieków te metale były używane jako forma waluty lub rezerwy wartościowej przez różne cywilizacje na całym świecie. Ich wartość nie tylko utrzymuje się na stałym poziomie, ale również może wzrosnąć w wyniku rosnącego popytu lub spadku podaży.

Wreszcie, inwestowanie w złoto i srebro daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Posiadanie różnych aktywów o zróżnicowanym ryzyku pomaga zminimalizować straty w przypadku nagłych zmian na rynkach finansowych.

Dlatego też, dla wielu inwestorów złoto i srebro są atrakcyjnymi opcjami do rozważenia jako element ich strategii inwestycyjnej.

Podstawy kupowania złota i srebra na giełdzie

Kupowanie złota i srebra na giełdzie jest stosunkowo proste, jeśli znasz podstawowe kroki tego procesu. Oto kilka ważnych punktów do uwzględnienia:

 1. Zidentyfikuj swoje cele inwestycyjne: Przed zakupem metali szlachetnych określ dokładnie dlaczego chcesz je nabyć. Czy chodzi o krótkoterminową spekulację czy długoterminowe zabezpieczenie?
 2. Wybierz odpowiedni instrument: Istnieją różne sposoby inwestowania w złoto i srebro – można kupić fizyczne monety lub bary, zainwestować w fundusze ETF lub zakupić kontrakty terminowe.
 3. Wybierz odpowiednią platformę handlową: Znajdź renomowanego brokera lub giełdę, która oferuje możliwość inwestowania w metale szlachetne. Upewnij się, że platforma jest bezpieczna i regulowana przez odpowiednie organy nadzoru.
 4. Zbadaj rynek: Przed dokonaniem transakcji przeprowadź analizę rynku złota i srebra. Zapoznaj się z trendami cenowymi oraz czynnikami wpływającymi na te rynki.
 5. Monitoruj swoje inwestycje: Po zakupie złota i srebra na giełdzie regularnie sprawdzaj ich wartość i monitoruj sytuację na rynku. To pomoże Ci podejmować świadome decyzje dotyczące ewentualnej sprzedaży lub dalszego trzymania tych aktywów.

Pamiętaj, że kupowanie złota i srebra na giełdzie wiąże się z pewnym ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego ważne jest, aby dobrze zapoznać się z tym tematem przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Jak działają fundusze ETF na złoto i srebro?

Fundusze ETF (Exchange Traded Funds) są popularną opcją dla inwestorów, którzy chcą inwestować w złoto i srebro bez konieczności posiadania fizycznych aktywów. Oto jak działają fundusze ETF na te metale szlachetne:

Fundusze ETF na złoto i srebro są tworzone przez instytucje finansowe, które kupują odpowiednią ilość tych metali i przechowują je w skarbcach. Następnie emitują udziały tego funduszu, które można kupić na giełdzie.

Właściciele udziałów w funduszach ETF mają prawo do proporcjonalnej części wartości fizycznego złota lub srebra przechowywanego przez fundusz. W ten sposób inwestorzy mogą cieszyć się korzyściami związanych z inwestowaniem w te metale szlachetne, bez konieczności ich fizycznego posiadania.

Jedną z głównych zalet funduszy ETF jest ich płynność – udziały można łatwo kupować i sprzedawać na giełdzie tak samo jak akcje spółek notowanych na rynku kapitałowym. Ponadto, dzięki obecności wielu uczestników rynkowych, ceny udziałów są zwykle bliskie wartości netto aktywów (NAV) funduszu.

Warto również wspomnieć o niższych kosztach transakcyjnych oraz możliwości dywersyfikacji portfela poprzez inwestowanie w różne fundusze ETF na złoto i srebro.

Jak zawsze, przed inwestowaniem w jakikolwiek fundusz ETF należy dokładnie zapoznać się z jego strategią, kosztami oraz historią wyników. Ważne jest również skonsultowanie się z doradcą finansowym lub ekspertem rynkowym, aby ocenić czy dany fundusz odpowiada Twoim potrzebom i celom inwestycyjnym.

Najlepsze fundusze ETF na złoto w 2024 roku

Wybór najlepszego funduszu ETF na złoto może być trudnym zadaniem, ponieważ istnieje wiele czynników do uwzględnienia. Oto jednak kilka popularnych opcji warto rozważyć:

 • Invesco Physical Gold ETC (SGLD): Ten fundusz ma za zadanie śledzić cenę spotowego złota poprzez posiadanie fizycznej ilości tego metalu szlachetnego przechowywanego przez bank centralny Wielkiej Brytanii.
 • Xtrackers Physical Gold ETC (XAD5): Fundusz ten oferuje ekspozycję na ceny spotowego złota poprzez posiadanie fizycznych rezerw tego metalu przechowywanych przez JPMorgan Chase Bank w Londynie.
 • iShares Physical Gold ETC (SGLN): Ten fundusz śledzi zmiany cen spotowego złota poprzez posiadanie fizycznych rezerw tego metalu przechowywanych w skarbcach w Londynie.

Pamiętaj, że wybór funduszu ETF na złoto powinien być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb i celów inwestycyjnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zawsze warto dokładnie zapoznać się z dokumentacją funduszu oraz skonsultować się z ekspertem finansowym lub doradcą inwestycyjnym.

Najlepsze fundusze ETF na srebro w 2024 roku

Podobnie jak przy wyborze najlepszego funduszu ETF na złoto, również dobór odpowiedniego funduszu ETF na srebro może być trudny ze względu na różne czynniki wpływające na te rynki. Oto jednak kilka popularnych opcji:

 • iShares Physical Silver ETC (SSLN): Ten fundusz śledzi zmiany cen spotowego srebra poprzez posiadanie fizycznej ilości tego metalu szlachetnego przechowywanego w skarbcach w Londynie.
 • Xtrackers Physical Silver ETC (XAD6): Fundusz ten oferuje ekspozycję na ceny spotowego srebra poprzez posiadanie fizycznej ilości tego metalu przechowywanego przez JPMorgan Chase Bank w Londynie.
 • WisdomTree Physical Silver (PHAG): Ten fundusz śledzi zmiany cen spotowego srebra poprzez posiadanie fizycznych rezerw tego metalu przechowywanych w skarbcach w Londynie.

Jak zawsze, przed inwestowaniem w jakikolwiek fundusz ETF na srebro warto dokładnie zapoznać się z jego strategią, kosztami oraz historią wyników. Ważne jest również skonsultowanie się z doradcą finansowym lub ekspertem rynkowym, aby ocenić czy dany fundusz odpowiada Twoim potrzebom i celom inwestycyjnym.

Strategie inwestycyjne dla funduszy ETF na metale szlachetne

Inwestowanie w fundusze ETF na złoto i srebro wymaga odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Oto kilka popularnych strategii, które można rozważyć:

 1. Długoterminowe trzymanie: Ta strategia polega na zakupie udziałów w funduszu ETF na złoto lub srebro i ich długoterminowym trzymaniu bez częstego handlowania nimi. Jest to opcja dla tych, którzy chcą cieszyć się potencjalnym wzrostem cen tych metali przez wiele lat.
 2. Spekulacja krótkoterminowa: Ta strategia polega na wykorzystaniu krótkoterminowych zmian cen złota i srebra do osiągnięcia zysków. Inwestorzy, którzy preferują aktywną strategię handlową, mogą kupować i sprzedawać udziały w funduszach ETF na metale szlachetne w odpowiednim momencie.
 3. Dywersyfikacja portfela: Warto rozważyć inwestowanie w różne fundusze ETF na złoto i srebro, aby zdywersyfikować swoje inwestycje. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko wynikające ze zmienności cen tych metali oraz korzystać z potencjalnych wzrostów na różnych rynkach.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej powinien być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb, celów oraz tolerancji ryzyka. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych warto skonsultować się z ekspertem finansowym lub doradcą inwestycyjnym.

Porównanie kosztów i korzyści inwestowania w fizyczne metale vs. ETF

Inwestowanie w fizyczne metale szlachetne (np. monety lub bary) ma zarówno swoje zalety, jak i koszty. Porównajmy je do korzyści płynących z inwestowania w fundusze ETF na te metale:

 • Koszty zakupu i przechowywania: Kupno fizycznego złota lub srebra wiąże się z kosztami zakupu, a także koniecznością zapewnienia bezpiecznego przechowywania tych aktywów. W przypadku funduszy ETF nie ma takich dodatkowych kosztów – można łatwo kupić udziały na giełdzie.
 • Likwidność: Sprzedaż fizycznych metali może być czasochłonna i wymagać pewnej wiedzy na temat rynku. Natomiast sprzedaż udziałów w funduszach ETF jest prostsza i bardziej płynna, ponieważ można je łatwo handlować na giełdzie.
 • Dywersyfikacja: Posiadanie różnych rodzajów monet lub barów ze złota i srebra pozwala na większą dywersyfikację portfela inwestycyjnego niż posiadanie tylko jednego funduszu ETF. Z drugiej strony, inwestowanie w różne fundusze ETF daje możliwość dywersyfikacji między różnymi instrumentami finansowymi związanymi z tymi metalami.

Ostatecznie wybór pomiędzy inwestowaniem w fizyczne metale szlachetne a fundusze ETF będzie zależał od Twoich preferencji oraz celów inwestycyjnych. Ważne jest również skonsultowanie się z ekspertem finansowym lub doradcą inwestycyjnym, aby dokonać świadomego wyboru.