Jak wykonać badania na broń?

Badania na broń Katowice jak powszechnie wiadomo mają na celu wykluczenie różnorodnych zaburzeń psychologicznych. Badania wymagane są dla osób, które posługują się bronią sportową, myśliwską, kolekcjonerską, pneumatyczną i bronią do obrony własnej. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że badania powinny wykonać również te osoby, które zatrudnione są przy obrocie bronią lub biorą udział przy jej wytwarzaniu.

Czy badania są konieczne?

Osoby składające wniosek o pozwolenie na posiadanie broni muszą przejść stosowne badania psychologiczne. Oprócz rozmowy z psychologiem wykonuje się również specjalne testy psychologiczne. Badania na broń Katowice trwa zazwyczaj od godziny do półtorej. Wynik podawany jest oczywiście od razu po zakończeniu badania. Warto wspomnieć także o tym, że zgodnie z przepisami badania na broń Katowice mogą przeprowadzić wyłącznie uprawnieni psychologowie. Osoby, które starają się o posiadanie broni powinny posiadać nie tylko orzeczenie psychologiczne, ale również orzeczenie lekarskie.

Jak wyglądają testy psychologiczne?

Jak wspomniano powyżej testy psychologiczne są jedną z głównych części badania psychologicznego do posługiwania się bronią. Pamiętać należy o tym, że testy są różnorodne, ale zawsze dotyczą sprawności intelektualnej, temperamentu kandydatów oraz ich cech osobowości. W dużej mierze to właśnie dzięki badaniom psychologicznym doświadczony psycholog jest w stanie ustalić lub wykluczyć istnienie zaburzeń natury psychologicznej.

Test i egzamin strzelecki

Osoby, które chcą zdobyć pozwolenie na broń muszą także zdać stosowny egzamin przed komisją, która powołana jest przez komendę wojewódzką. Test dotyczy znajomości aktualnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni. Podczas sprawdzianu sprawdza się również umiejętności posługiwania się wybraną bronią. Warto wspomnieć o tym, że egzamin składa się nie tylko z części teoretycznej, ale również z części praktycznej. Po zdaniu egzaminu teoretycznego kandydaci podchodzą automatycznie do testu praktycznego. Na egzaminie praktycznym sprawdza się między innymi umiejętność rozkładania/składania broni, ładowania amunicji oraz zabezpieczania/odbezpieczania wybranej broni. Podczas części praktycznej sprawdza się również wiedzę na temat regulaminu strzelnic. Jeżeli chodzi o sprawdzian strzelecki to nie wykonuje się go przy ubieganiu się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych. Na samym końcu warto wspomnieć o tym, że zdobycie pozwolenia na broń to dopiero połowa drogi do sukcesu. Pamiętać należy również o zarejestrowaniu broni.